Ängelholms Oratoriekör

Ängelholms Oratoriekör

Om kören

Ängelholms Oratoriekör är en blandad kör med i dagsläget ett 50-tal aktiva sångare.

Vår repertoar kan sägas stå på tre ben: 1) större kyrkomusikaliska verk med orkester. 2) den sakrala a cappella-musiken 3) en mer populärinriktad repertoar där vi under årens lopp sjungit såväl Beatles o Sting som Ramel och Wiehe.

Lite körhistoria: Kören är knuten till Ängelholms församling och bildades 1970 av dåvarande kyrkomusikern i församlingen, Knut Bengtsson. Syftet var att erbjuda intresserade körsångare, inte bara i Ängelholm utan också runt om i Bjärebygden, möjligheten att få sjunga större kyrkomusikaliska verk med orkester. På repertoarlistan kom att stå Händels oratorium Messias, Requiem d-moll av W. A. Mozart, Förklädd Gud av L.-E. Larsson samt Brahms Requiem och man samarbetade då med Ängelholms Kammarorkester.

Våren 1986 tillträdde Robert Hallberg tjänsten som kyrkomusiker i Ängelholms församling och tog då över ledarskapet för kören. Under åren har han fört traditionen vidare med större kyrkomusikaliska verk och på körens program har stått, förutom tidigare nämnda verk av Händel, Mozart och L-E Larsson även bl.a. Gloria av A. Vivaldi, av J. S. Bach: Juloratoriet del 1-3, Påskoratoriet, Johannespassionen, och Magnificat D-dur, Requiem av G. Fauré och J. Rutter.

Ingrid Larsson Hultkvist tog över ledarskapet för kören 2014.

Körens repertoar omfattar a cappella-repertoar av olika slag med musik av H. Schütz, H. Gorecki, J.S. Bach samt flera av Sveriges mer kända kompositörer som A. Söderman, Oskar Lindberg, H. Alfvén. Dessutom har kören även arbetat med rytmisk musik genom att framföra Ellingtons Sacred Concert i en bearbetning av John Høybye och P. Pedersen. Sedan 1986 har kören gjort ett antal körresor, till bl.a. Prag, Budapest, Danmark, Holland, Irland, Tyskland, Italien och våren 2012 polska Krakow, 2014 till Toscana i Italien och 2016 till Österrike samt Ungern.

Tidigare konserter