Ängelholms Oratoriekör

Välkommen till vår kör

"Att sjunga i kör, att bygga tillsammans, en värld av sång för andra, att mitt i allvaret kunna leka med varandra i stämningen, i klanger, en själarnas gemenskapklädd i sköna toner, det är att leva, det är harmoni." (Bo Setterlind)

Gustav Natt och Dag
körledare

E-post: gustav.nattochdag@svenskakyrkan.se

Nästa konsert

Vårkonsert i Ängelholms kyrka.

Pingstafton 18.00

Pingst. O. Lindberg
Locus Iste A. Bruckner
Agnus Dei ur Requiem  G. Faure
Dagen ifrån oss skrider  C. E. Rosenquist
M. Durufle
Blessed be the God and Father S. S. Wesley
Notre Père 

mm

Senaste konserten

Körresa Stralsund

Den 28-30 april reste kören till Stralsund och två mycket uppskattade konserter.

SENASTE konserten

Juloratoriet - J.S. Bach

Juloratoriet (Weihnachtsoratorium BWV 248) är ett oratorium av Johann Sebastian Bach skrivet för sångsolister, blandad kör och orkester. Oratoriet är uppdelat i sex kantater. Verket skrevs 1733-34 när Bach var kantor i Thomaskyrkan i Leipzig.

Förklädd Gud

23 och 24 april 2022 i Ängelholms kyrkan tillsammans med Ängelholms symfoniker

Brahms Ein Deutches Requiem

Fantastiska konserter  20 och 21 november 2021. Från genrepet.

Tidigare konserter

Följ oss på Facebook

Körens styrelse

Bakre raden: Sören Nielsen, Maria Jarlsdotter Johansson, Åsa Theander, Christina Norström, Gustav Natt och Dag, Annika Bengtsson, Richard Nilsson.