Webmaster Jonas Brorson och Christer Johansson
Ängelholms Oratoriekör Ä O

FÖR DIG SOM MEDLEM

Schema för Ängelholms

Oratoriekör

STYRELSE:

Styrelsen 2019 består av:

Ordförande: Britt-Marie Petersson

Vice ordförande: Åsa Theander

Sekreterare: Tina Andersson

Kassör: Lousie Norrving

Ledamöter: Rickard Nilsson, Sören

Nielsen, Ingrid Larsson Hultkvist

Formulärsidan
Här kan du anmäla kommande frånvaro. Glöm inte att ange datum. Klicka därefter på skicka-knappen.

Namn

E-post adress

Fyll i ärendet

Våren 2020 Onsdag 29/1 Rep för sopraner och altar Onsdag 5/2 Rep för tenorer och basar Lördag 8/2 Kördag i St Mikael 9.30 – 14.30. Anmälan till mig via mail, sms eller personligen snarast. Tala om ifall du har speciella önskemål gällande maten. Söndag 23/2 Vokalensemble 1 medverkar vid högmässan i Ängelholms kyrka Onsdag 4/3 Ingen repetition Söndag 22/3 Vokalensemble 2 medverkar vid högmässan i Ängelholms kyrka Påskdagen 12/4 Kören medverkar vid högmässan i Ängelholms kyrka Lördag 25/4 Jubileumskonsert i Ängelholms kyrka kl 12.00; Fest på kvällen hos Nilssons. Söndag 26/4 Kören medverkar vid högmässan i Mariakyrkan i Helsingborg. Sånger ur jubileumsprogrammet Onsdag 29/4 Rep för ”resekören” Onsdag 6/5 Rep för ”resekören” Onsdag 13/5 Rep för ”resekören” Onsdag 20/5 Eventuellt rep för ”resekören” Torsdag 21/5 ca 9.00 Avfärd mot Kalmar. Konsert i Kalmar domkyrka kl 18.00. Lördag 23/5 Konsert i Växjö domkyrka kl 17.00. Därefter mat och hemfärd. Pingstdagen 31/5 Gärna en liten kör som kan medverka i högmässan i Ängelholms kyrka
Webmaster Jonas Brorson och Christer Johansson

FÖR DIG SOM MEDLEM

Schema för Ängelholms Oratoriekör

Ängelholms Oratoriekör Ä O
Formulärsidan
Här kan du anmäla kommande frånvaro. Glöm inte att ange datum. Klicka därefter på skicka-knappen.

Namn

E-post adress

Fyll i ärendet

STYRELSE:

Styrelsen 2019 består av:

Ordförande: Britt-Marie Petersson

Vice ordförande: Åsa Theander

Sekreterare: Tina Andersson

Kassör: Lousie Norrving

Ledamöter: Rickard Nilsson, Sören

Nielsen, Ingrid Larsson Hultkvist

Våren 2020 Onsdag 29/1 Rep för sopraner och altar Onsdag 5/2 Rep för tenorer och basar Lördag 8/2 Kördag i St Mikael 9.30 – 14.30. Anmälan till mig via mail, sms eller personligen snarast. Tala om ifall du har speciella önskemål gällande maten. Söndag 23/2 Vokalensemble 1 medverkar vid högmässan i Ängelholms kyrka Onsdag 4/3 Ingen repetition Söndag 22/3 Vokalensemble 2 medverkar vid högmässan i Ängelholms kyrka Påskdagen 12/4 Kören medverkar vid högmässan i Ängelholms kyrka Lördag 25/4 Jubileumskonsert i Ängelholms kyrka kl 12.00; Fest på kvällen hos Nilssons. Söndag 26/4 Kören medverkar vid högmässan i Mariakyrkan i Helsingborg. Sånger ur jubileumsprogrammet Onsdag 29/4 Rep för ”resekören” Onsdag 6/5 Rep för ”resekören” Onsdag 13/5 Rep för ”resekören” Onsdag 20/5 Eventuellt rep för ”resekören” Torsdag 21/5 ca 9.00 Avfärd mot Kalmar. Konsert i Kalmar domkyrka kl 18.00. Lördag 23/5 Konsert i Växjö domkyrka kl 17.00. Därefter mat och hemfärd. Pingstdagen 31/5 Gärna en liten kör som kan medverka i högmässan i Ängelholms kyrka